Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.

Maxima debetur puero reverentia - dziecku należy się szczególny szacunek (nie należy gorszyć dzieci). Juvenalis

Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 - 1755)

Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. Gottfried Wilhelm Leibniz

Pieniądz jest wart tyle, ile warta jest ręka, która go trzyma. Kard. Roger Etchegaray

Im większy rozum przy młodości, tym mniejsza głupota na starość.

Fiat lux (et facta est lux) - niech stanie się światłość (i stała się światłość). (i stała się światłość). (i stała się światłość)

Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda. Warren Brabrook

Gdyby nie było kobiet całe pieniądze świata nie miałyby znaczenia. Onassis A

Bajeczne są tylko rzeczy przyziemne, gdy muśnie je ręka geniusza. Borys Pasternak

Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując. Karol Irzykowski


Komentarze
Polityka Prywatności