Pieniądze zarobisz - zdrowia nie. Przysłowie tureckie

Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii. Zasada Clarke'a

Obok każdego żłobu, w którym Zbawiciel przychodzi na świat, stoi również jakiś osioł, który spokojnie żre. Heinrich Heine

Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym. W. H. Auden

Zwięzłość: Zwięzłość jest duszą dowcipu. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania. Benjamin Franklin

Kowal nie ukuje, czego natura nie dała. Zawadzki

Ile głów ludzi, tyle zdań. Terencjusz

Możesz cieszyć się życiem / tylko z pewnej odległości / wolno ci spojrzeć na rzeczy / ale nie możesz ich spróbować. Jim Morrison

Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl. Antoni Czechow

Największym hamulcem w myśleniu jest instynkt samoobrony. Stefan Napierski


Komentarze
Polityka Prywatności