Nikt nie jest, bez ale. Przysłowie ludowe

Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. Richard Dehmel

Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy. Max Born

Na złych ludziach można polegać. Ci przynajmniej się nie zmieniają. William Harrison Faulkner (Falkner) (1897-1962)

Jeżeli udało ci się wprowadzić w programie wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje. Prawa Murphy'ego

Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser - nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty.

Trzeba nam się przygotować pierwej do śmierci, niżeli do życia. Seneka

Lepiej aby twoi krewni rządzili twoim domem, niż krewni twojej żony.

Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje. Fiodor Dostojewski

Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne. Matka Teresa z Kalkuty

Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. Tales


Komentarze
Polityka Prywatności