Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim - to nalepsze, co można uczynić na tym świecie. Peter Rosegger

Jam ze stopniów ostatnich zrzucony. Jan Kochanowski (1530-1584)

Miłość nie zna wartościowania. Erich Maria Remarque

Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. Bede Griffiths

To znany władca. Panował za czasów swego błazna. Tadeusz Szyfer

Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki.

To nie bohaterowie, lecz żebracy obnażają swoje rany.

Rozdarcie społeczeństwa rozgrywa się na fortepianie partyjnym. Stanisław Cat-Mackiewicz

W oczach naszych chłop urasta / do potęgi króla Piasta! Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)

Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem. Marcjalis

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. Joseph Joubert


Komentarze
Polityka Prywatności