Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą. Milton Friedmann

Pijak kieruje wzrok na kieliszek, kupiec na kieszeń. Talmud

Mierząc się z przeszkoda, człowiek poznaje siebie. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

Najwięcej konfliktów ze środowiskiem społecznym powstaje na tle władzy i osądzania. Antoni Kępiński (1918-1972)

Sługa sług Bożych. Grzegorz I Wielki Św. (ok. 540 - 604)

Ab equis ad asinos - z koni na osły (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek). (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek). (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek)

Crux interpretum - (dosł. krzyż komentatorów) miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia

W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. Nicolae Jorga

Znali się z sobą niedługo, lecz wiele. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest - za dłużnika jest uważany ten, od którego można żądać pieniędzy wbrew jego woli.

Na złych ludziach można polegać. Ci przynajmniej się nie zmieniają. William Harrison Faulkner (Falkner) (1897-1962)


Komentarze
Polityka Prywatności