Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. Pierre Emmanuel

Rzecz dzieje się w Polsce, to znaczy nigdzie. Alfred Jarry (1873 - 1907)

Prawda oświeca rozum, a miłość serce. Przysłowie rosyjskie

Głuchy mąż i ślepa żona zawsze tworzą szczęśliwą parę. Przysłowie duńskie

Im więcej przepisów, tym mniej naród się bogaci. Paul Claudel

Każdemu, co mu się należy. (Suum cuique). Katon Starszy (Marcus Porcius Cato Maior Censorius, ok. 234 - 149 p. n. e)

Przyjaźń to bardzo wyrozumiała miłość. Francis Gay

Mąż winien, jeżeli niewiasta przekracza miarę. Tacyt

Prostota jest owocem dojrzałości. Friedrich von Schiller (1759-1805)

Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras


Komentarze
Polityka Prywatności