Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur - tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli

Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet. Denis Diderot

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ja posiadają. Heraklit z Efezu

Gruboskórnych drażni najcieńsza aluzja. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. Lew Mikołajewicz Tołstoj (1828 - 1910)

Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem

Esse quam videri - być a nie zdawać się.

Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi. Eliza Orzeszkowa

Pechowcy, kiedy śpią, śnią, że ziewają. Stanisław Jerzy Lec

Modlitwa jest siostrą ptaków... William James


Komentarze
Polityka Prywatności