Samotność - cóż po ludziach. . . Adam Mickiewicz (1798-1855)

W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli Aldous Huxley (1894-1963), pisarka angielska. Aldous Huxley (1894-1963)

Prawa są jak ubrania: jakiś czas leżą dobrze, potem są znoszone, w końcu przychodzi czasem, aby je wymienić. Jean Foyer

Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świat swoich myśli, lecz w miłości bliźniego. Fiodor Dostojewski

Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Nic tak nie boli jak chwile szczęścia wspominać w niedoli - "Boska Komedia" Alighieri Dante. (1265-1321). (1265-1321)

Lekarzu ulecz samego siebie. Wulgata

Unikaj przyjemności, które potem przynoszą zmartwienie. Menander

Uczucia są to banknoty w stosunkach miedzy ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty. Louis Aragon

A pactis privatorum publico iuri non derogatur - prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.

Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą. Kahlil Gibran


Komentarze
Polityka Prywatności