Prawdziwego przyjaciela poznasz w jego potrzebie. George Herbert

Nie mówić źle o umarłych. Chilon (VI w. p. n. e)

Telewizja zmieniła kółko rodzinne w półkola. Noel Coward

Miłość jednostronna jest tragedią, odwzajemniona komedią.

Kto nie idzie naprzód cofa się. Sentencja łacińska

Pierwsze czterdzieści lat dostarczają nam tekstu, reszta jest komentarzem. Schopenhauer

Nikt nie jest tak bogaty, żeby pogardzić uśmiechem, ani tak biedny, żeby nie móc nim darzyć.

Brak oporu utrwala przemoc, opór wzmaga jej surowość. Tadeusz Kotarbiński

Kobieta nie goni za mężczyzną, bo kto kiedy widział, żeby pułapka goniła mysz. Julian Tuwim (1894 - 1953)

A posteriori - od późniejszego (obserwacja), z doświadczenia, po zapoznaniu się z faktami.

Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. E. von Dinchlage


Komentarze
Polityka Prywatności