W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. Thomas Carlyle (1795 -1881)

Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. Aboth de Nathan

Calamitas virtutis occasio est - klęska (jest) okazją do cnoty, nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa. Seneka

Qui non proficit, deficit - kto nie czyni postępów, cofa się.

Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania, czy ich program jest rozsądny, lecz czy jest atrakcyjny. Carlo Schmid

Wszystko jest mgnieniem oka ironicznym. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Ibidem (skrót: ib. lub ibid). - tamże, w tym samym miejscu (zwykle w bibliografii)

Nie bądź marionetką jeśli cię stać na pociąganie sznurkami. Antoni Regulski

Bene legere saecula vincere. - dobrze czytać to zwyciężyć wieki

Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc. Giovanni Boccaccio (1313 - 1375)

Miłość jak rewolucja - nie udaje się słabym. Karol Dusza


Komentarze
Polityka Prywatności