Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia. Louis Charles de Boncourt (1781-1838)

I brak owoców rodzi fermenty. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Wolność jest równa wszystkim skarbom świata. Ksenofont

Bóg jest prawdziwy - ale stworzony być może przez nas. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

Największymi lekarzami jest natura, czas i cierpliwość.

Nie ma człowieka, który byłby o każdej godzinie mądry. Przysłowie łacińskie

I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy. Georges Bataille

Czyn jest przedłużeniem modlitwy. Daniel Robs

Prawdopodobieństwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do życzenia. Prawa Murphy'ego

Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta. Umberto Eco: Imię Róży, s. 65

Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu.


Komentarze
Polityka Prywatności