Ciało jest maską duszy. Przysłowie ludowe

Kto nie pamięta dokładnie swego dzieciństwa, ten jest złym wychowawcą. Marie Ebner-Eschenbach

Królestwu Jego nie będzie końca. (Credo konstantynopolitańskie). (Credo konstantynopolitańskie)

Wiele jest mocy, lecz nie ma większej nad człowieka. Sofokles

Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu. Johann Wolfgang Goethe

Cetera desunt - reszty brakuje.

Tam, gdzie przemawia serce, nie wypada, aby rozum zgłaszał wątpliwości. Milan Kundera

Debiutuje się do samej śmierci, a i śmierć jest też debiutem. Aleksander Kumor

Łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.

Najwięcej nieosiągalnych celów znajduje się tuż pod ręką. Cyprian Czernik

Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. Tacyt


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności