Nikt nie ogarnie rzeczy nieogarnionej. Koźma Prutkow

Współczesne suknie są jak drut kolczasty: chronią teren, lecz pozwalają go obejrzeć. Danny Kaye

Autorytet: Na budowę autorytetu nie ma dokumentacji. Hołodiuk Zbigniew

Memoria minuitur nisi exercitur - pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy.

Rząd demokratyczny jest mocny na tyle, na ile czujne jest sumienie narodu. Charles W. Tobey

Przywilej: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. Chyła K

Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. W.I.Marewicz

Kto nie ma czytelników, nie jest pisarzem. Marcjalis

Nie sprzedawaj duszy diabłu, Bóg da ci za nią więcej. Zarko Petan

Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju. Lew Tołstoj (1828-1910)

Mężczyzna umiera ze zmęczenia, kobieta - ze zmartwienia. Henry Francois Becque


Komentarze
Polityka Prywatności