Mieć rację to wielki nietakt towarzyski. Wiesław Brudziński

Kiedy człowiek wyzdrowieje, zapomina o swoim lekarzu, kiedy kobieta wyjdzie za mąż, zapomina o swoich rodzicach. Ordoskie

Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. Epikur z Samos

Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. Jan Twardowski

Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. Henryk Cunow, Pochodzenie religii i wiary w Boga

Lecz początki, potem i leki nie pomogą. Owidiusz

Piwo bez chmielu, masło bez soli, koń bez ogona, kobieta bez cnoty mają jednakową wartość. Litewskie

W każdym tli się jakaś iskra rozsądku. Robert Louis Stevenson

Kwiat, który się otwiera, nie czyni przy tym hałasu. Wilhelm Raabe

Łzami skruszysz nawet diament. Owidiusz (właśc. Publius Ovidius Naso, 43 p.n.e. - 7 lub 18 n.e)


Komentarze
Polityka Prywatności