Quid stultius est quam incerta pro certis habere? - Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne

Delego non potest delegare - posiadający władzę przekazaną nie może jej przekazać.

Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. Jan XXII

Miłość, to jest jedyna wibracja, która wiąże nas wszystkich i utrzymuje przy życiu. Tomek Popcorn Popowicz

Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych. Stefan Kisielewski

Bądźmy uważni i znajmy swoją miarę, a wówczas życie okaże się nie takie męczące, jak to sobie wyobrażamy. Josif Brodski

Salvo errore et omissione (skrót: s. e.e.o). - z wyjątkiem błędów i pominięć

Niektórym interesom sprzyja znalezienie prawdy, innym jej niszczenie. Erich Fromm

Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystkie rzeczy są wspólne, u przyjaciół wszystko jest wspólne. Pitagoras

Nemo nisi mors - nic prócz śmierci (nas nie rozdzieli). (nas nie rozdzieli). (nas nie rozdzieli)

Ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczą trwać w błędzie.


Komentarze
Polityka Prywatności