Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym. Anne Louise Stael-Holstein

Kto ludźmi gardzi, ten też musi być przez ludzi wzgardzony.

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - lekarstwo dla jednego może być trucizną dla innego.

Starzy przyjaciele są najlepsi. Król Jakub miał zwyczaj wołać swoje stare buty - były najwygodniejsze do noszenia. John Seldon

Flamma fumo est proxima - płomień jest bliski dymu, nie ma dymu bez ognia. Plaut

Nie można być przyjacielem dla kogokolwiek, nie będąc przyjacielem dla siebie. Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962)

Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją. Tom Clancy

O matre pulchra filia pulchrior! - O córko piękniejsza od pięknej matki

Leges omnium saiutem singulorum saluti anteponunt - prawa przenoszą dobro ogółu nad dobro jednostek, prawo przedkłada dobro ogółu (społeczeństwa) ponad dobro jednostki.

Człowiek, który nie potrafi kochać, zatracił już swoje człowieczeństwo.

Ludzie są jak polne zioła, jak one rozkwitają i więdną jak one. Talmud


Komentarze
Polityka Prywatności