Zdarzają się w życiu przypadki, kiedy trzeba być trochę pomylonym, aby z nich znaleźć wyjście. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)

Onus est honos qui sustinet rem publicam - obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.

Jak długo [. . . ] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [. . . ], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 - 347 p. n. e)

Ad finem - do końca.

Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa.

Postęp jest dziełem niezadowolonych. Jean Paul Sartre

Liberum veto - dosł. wolne "nie pozwalam"

W Rzymie być, a papieża nie widzieć.

Kogo szczęście pieściło nadmiernie, tym zmiana wstrząśnie. Horacy

Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. Charles Péguy

Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. . . Czesław Miłosz (ur. 1911) - " Traktat moralny"


Komentarze
Polityka Prywatności