Nic nie przywiąże tak mocno, jak kobieta. Przysłowie francuskie

Tak radykalnie zmieniliśmy swoje otoczenie, że musimy teraz zmieniać samych siebie, żeby w tym nowym otoczeniu móc egzystować. Norbert Wiener (1894-1964)

Kto ma mieć kiedy serce, ma je zaraz z młodu. Pierre Corneille

Dira necessitas - okrutna konieczność.

Zanika rękodzieło. Nawet w zbrodni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Gdyby mieszkańcy Ameryki pospieszyli się z postępami nawigacji i pierwsi do Europy zawitali, wolno by było powiedzieć, ze Europę odkryli. . . Kolakowski

Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą. Sofokles

Gdy przyszłość nas zatrważa, cofamy się w naszą przeszłość. Antoni Kępiński (1918-1972)

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ja posiadają. Heraklit z Efezu

Że dopuszczono wówczas do Stworzenia świata!!! Stanisław Jerzy Lec

Labores pariunt honores - trudy przynoszą zaszczyty, trudy owocują zaszczytami.


Komentarze
Polityka Prywatności