Moralność musi być formą przyjemności - inaczej nie wygra. Stefan Kisielewski

Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach? Stanisław Jerzy Lec

Perspicua vera non sunt probanda - (fakty) oczywiste nie wymagają dowodu.

Nie ma takiego, który zawsze postępowałby mądrze. Przysłowie angielskie

Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko. bł. Elżbieta

Kościół jest jedyną dyktaturą, która z powodzeniem utrzymuje się przez stulecia. Erich Maria Remarque

O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników. Aforyzmy F. Nietsche

Człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się, mówiąc: "Jestem w końcu tylko człowiekiem".

Omnia orta occidunt et aucta sensecunt - wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. Salustius

Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, innej nie chcę. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

Kto znalazł przyjaciela skarb znalazł. Przysłowie ludowe


Komentarze
Polityka Prywatności