Że jednak krew nie woda, majtki nie pokrzywy. Antoni Orłowski (1869 - 1921)

Absolutna czystość nie jest z tego świata. Mieczysław Jastrun (1903-1983)

Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość

Plotka to radio szatana. Lucien Guitry

Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. Jean Cocteau

Miał rację pewien Francuz zauważając: "Jakże słodka jest samotność!" Ale chciałbym mieć przyjaciela, któremu mógłbym to powiedzieć! William Cowper

Litera zbija, a duch ożywia. Przysłowie niemieckie

Czas jest ojcem prawdy. Rabelais Francois

Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my. Umberto Eco: Imię Róży, s. 164

Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu. Tadeusz Kotarbiński

Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku. Johann Wolfgang Goethe


Komentarze
Polityka Prywatności