Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz Mu o swoich planach.

Dzielił mieszkańców tego świata na dwie grupy: na tych, którzy kochali, i tych, którzy nie kochali. Był to podział arystokratyczny, bo uważał, że ci, co nie mają serca do miłości (albo raczej do cierpienia z miłości), w ogóle nie żyją i z pewnością nie będą żyli po śmierci. Są rodzajem marionetek, napełniających świat śmiechem, łzami i gadaniną bez znaczenia i znikają próżno we mgle niepamięci. Thornton Wilder

Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość. Margolius Hans

Biograf jest to kłamca opowiadający kłamstwa swego bohatera. Aleksander Świętochowski

Ad utrumque paratus - przygotowany na jedno i drugie, przygotowany na wszystko.

Nie każdy Michał jest aniołem. Kumor Aleksander

Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. Magdalene Samozwaniec (1911-1972)

Apocha non alias libertatio contingnit, quam si pecunia soluta sit - pokwitowanie zwalnia dłużnika tylko wtedy gdy suma dłużna została zapłacona.

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. św. Teresa z Lisieux

Nie chodzi o to, by rozum "zdominował" ciało i serce, ale o to, by je zjednoczył. Quoist Michel

Kto poniża sam jest niski. Antoine da Saint-Exupery


Komentarze
Polityka Prywatności