Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką. William R. Inge

Diligentia ditat - pilność wzbogaca.

Co szeptane to załgane. Przysłowie niemieckie

Żagiel, zdając się być posłusznym wiatrom, pokonuje je. Duhamel Georges

Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu.

Cum recte vivis, ne cures verba malorum - skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.

Zaledwie jeden człowiek na milion potrafi myśleć w ten sposób, że przynosi to jakąś korzyść jemu i innym. Aldous Huxley

Ad leones - lwom (na pożarcie). (na pożarcie). (na pożarcie)

Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy. Maria Dąbrowska

Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia. Szulc L

Kto nie rad robi temu zawsze niedziela. Przysłowie ludowe


Komentarze
Polityka Prywatności