Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris - nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, aby on tobie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło). (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło). (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło)

Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią.

Wrzodów nie powoduje to, co zjadamy. Powstają one przez to co zjada nas. dr Joseph F. Montague

Naprawdę nieprzejednana nienawiść występuje tylko w miłości. Propercjusz

Mężczyzna rodzi się z chlebem w ręku, kobieta - z pustymi rękami. Przysłowie żydowskie

Tylko ludzie wykształceni są wolni. Epiktet

Muszę ich słuchać, jestem ich przywódcą. Andrew Bonar Law

Lex non obligat nisi promulgata - ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji). (promulgacji). (promulgacji)

Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. Pascal Blaise

Przyjaźń wymaga sporej cierpliwości. Jonathan Caroll - Zaślubiny patyków

Koniec wieńczy dzieło. Owidiusz


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności