Wiedza jest łaskawa - ochrania ludzi przed myśleniem. Anatol France

Przyjaciel patrzy na twarz - nieprzyjaciel na nogi. Przysłowie ormiańskie

Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy. Paulo Coelho, Pielgrzym

Umysły kobiece raczej analityczne niż dążące do syntezy, nie wiążą posiadanej wiedzy w jedną całość, w strukturę mniej więcej jednolitą. Znów powtórzę nie bierzmy tu pod uwagę wybitnych indywidualności (być może wcale nie jest ich mniej niż w męskiej populacji) . Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów

Dla pijaka bohaterem jest ten kto może wypić więcej.

Nullus agenti dies longus est - dla pracującego żaden dzień nie jest długi. Seneka

Compos mentis - zdrowy na umyśle.

Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. Bonnard Abel

Nie życie, lecz zdrowie jest życiem. Marcjalis

Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. Mark Twain

Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. John Gray


Komentarze
Polityka Prywatności