Satyry, które rozumie cenzor, słusznie są zakazane. Karl Kraus (1874 - 1936)

Każdy mędrszy po szkodzie.

Rząd demokratyczny jest mocny na tyle, na ile czujne jest sumienie narodu. Charles W. Tobey

Nawet przypadek nie jest niezbadany - ma on swoją prawidłowość.

Nie każdy Michał jest aniołem. Kumor Aleksander

Plotkarzy słucha się uważnie, ale patrzy się na nich z pogardą.

Ambitni zajdą dalej, bo ci bez ambicji nie mają po co gdziekolwiek zachodzić, gdyż nie mając celu, pozostają w punkcie wyjścia.

Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo. Diogenes Laertios z Cylicji (III w)

Plurimos annos! - Wielu lat (życia)

Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy. Saavedra Miguel de Cervantes (1547-1616

Kłamstwo zabija przyjaźń, prawda zabija miłość. Morgan Charles Langbridge (1894-1958)


Komentarze
Polityka Prywatności