To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył. Wiktor Welskij

Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. Aldous Huxley

Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia. Thomas Alva Edison (1847 - 1931)

Ex nihilo - z niczego, w religii: Bóg stworzył wszechświat z niczego.

Komputery to najmądrzejsze kretyni. Norman Mailer

Saepe est etiam sub polliolo sordido sapientia - często pod brudnym płaszczem jest (ukryta, skrywa się) mądrość, często jest tak, że pod płaszczem ubogim mądrość się skrywa.

Vide supra (skrót: v. s). - zobacz wyżej

Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty. Witold Gombrowicz (1904-1969)

Istnieje wiele hałasów, ale tylko jedna cisza. Kurt Tucholsky

Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej. Gina Lollobrigida

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Mt 6,2


Komentarze
Polityka Prywatności