Przeszedłeś przez życie bez walki. Nikt się nie dowie, ani nawet ty sam, co potrafisz. Seneka

Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. Maurice Maeterlinck

Życie jest sceną i przedstawieniem, naucz się więc swej roli. Palladias

In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit - przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa (formalne). (formalne). (formalne)

Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia. Louis Charles de Boncourt (1781-1838)

Czas ludzi trudzi. Jan Sztaudynger

Visio dei - boska wizja.

Ex aequo - na równi, jednakowo.

Difficile est satiram non scribere - ciężko (trudno) nie pisać satyry. Juwenalis

Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia był twórcą cywilizacji. Sigmund Freud (1856-1939)

Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to Szatan. Kobieta jest jak przepaść piekielna. Papież Pius II


Komentarze
Polityka Prywatności