Po pracy człowiek musi mieć czas na modlitwę, wypoczynek, rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

In extenso - w długiej (formie), w całej rozciągłości, w pełni, bez skrótów.

Praca to najszlachetniejszy wybawca ze wszystkich słabości. Aleksander Ostrowski

Data merces est erroris mei magna - wysoka była cena mojego błędu.

Ave (Maria), gratia plena - bądź pozdrowiona (Mario), łaski pełna.

Ludzie znają cała prawdę i jeszcze coś więcej. I to coś więcej jest najgorsze

Co w szale potrafi niewiasta! Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 p. n. e)

Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)

Szczęście: miłe uczucie, wyrastające z obserwacji niedoli innych. Ambrose Gwinnet Bierce (1842-1914)

Kto śpi, nie grzeszy. Baranowicz

Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to Szatan. Kobieta jest jak przepaść piekielna. Papież Pius II


Komentarze
Polityka Prywatności