Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością. [106] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! Józef Ignacy Kraszewski

Ból jest najlepszym sprawdzianem rzeczywistości. Antoni Kępiński (1918-1972)

Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie. Gaulle Charles De

Bogu świeczka, a diabłu ogarek.

Pro forma - dla formy.

Ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczą trwać w błędzie.

I lilie na bagnie drżą przed melioracją. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci. Pitagoras (ok. 572 - ok. 497 p.n.e)

Stulti timent fortunam, sapientes ferunt - głupi boją się losu, mądrzy go znoszą. Publilius Syrius

Każda rzecz ma dwie strony. Przysłowie ludowe


Komentarze
Polityka Prywatności