Życie jest długie, jeśli tylko umiesz go używać. Seneka Młodszy

Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. Janusz Korczak

Pieniądz nigdy nie przychodzi nie w porę. Francis Drake

Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. Francois Mauriac

Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym. Pitagoras

Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno. Alfred Tennyson

Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. Andre Gide

Komputer przyśpiesza proces powstania błędów, im szybszy zegar tym więcej błędów. Prawa Murphy'ego

Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. Ludwik Pasteur

Dobry człowiek jest zawsze naiwny. Marcjalis

Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią. Donald Judd (ur. 1928)


Komentarze
Polityka Prywatności