Człowiek ma jeszcze tą wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Dostawa handlowa, która normalnie trwa jeden dzień, będzie trwać pięć dni, jeśli na nią pilnie czekasz - po dodaniu dwóch tygodni do harmonogramu nieoczekiwanych opóźnień, dodaj jeszcze dwa na nieoczekiwane spóźnienia - ta część wysyłki, którą fabryka zapomniała wysłać, jest właśnie tą, która stanowi 75% wartości całej ekspedycji. Uzupełnienie: fabryka nie tylko zapomniała wysłać brakującej części, ale w 50% przypadków nawet jej nie wykonała. Prawa Chaosu

Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust. Wergiliusz

Śmierć gotuje koniec jedynie egoizmowi. Novalis

Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans

Młodość byłaby doskonała, gdyby przytrafiała się pod koniec życia. Herbert Henry Asquith

De gustibus noli disputare - o gustach nie należy dyskutować.

Łatwiej powstrzymasz deszcz niż kobietę, która pragnie mężczyzny. Gruzińskie

Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość - od innych. Dickens Karol

Ventis verba dare - rzucać słowa na wiatr (nie dotrzymywać obietnicy). Owidiusz

Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie. . . - "Myśli nowoczesnego Polaka" (1903). Roman Dmowski


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - nowoczesny sprzęt
miniatura
miniatura Studia w WSB
Polityka Prywatności