Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. Thomas Carlyle

I cyprysy mają swe kaprysy.

Kto dużo leży tego bok boli. Przysłowie japońskie

Młoda dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż. Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954)

Każde urządzenie będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka. Prawo Sattingera

Amare humanum est, humanum ignoscere est - ludzką rzeczą jest kochać, ludzką rzeczą jest przebaczać.

Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy. Saavedra Miguel de Cervantes (1547-1616

Tunica proprior pallio est - bliższa tunika niż płaszcz (bliższa koszula ciału niż sukmana). (bliższa koszula ciału niż sukmana). (bliższa koszula ciału niż sukmana)

Per annum - na rok.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. Wergiliusz

Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. Władysław Biegański, lekarz i filozof


Komentarze
Polityka Prywatności