Iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą, osądzę waszą sprawiedliwość.

Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. Thomas Carlyle

Jak wilk komarowi pomoże, to komar i konia zmoże. Adalberg

Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy. Bayron George

Komputery to najmądrzejsze kretyni. Norman Mailer

Cum finis est licitus, etiam media sunt licita - gdy cel godziwy, godziwe i środki. (cel uświęca środki). (cel uświęca środki)

Jacy bogowie, takie nabożeństwo. Linde

W grupie nawet bać się raźniej.

Ignavia est iacere, dum possis surgere - tchórzostwem jest leżeć, kiedy można powstać.

Wiatraki to skamieniali Donkiszoci. Nowak Leopold

Jakby bóg zakazywał picia, czy uczyniłby wino tak dobrym. Armand Richelieu (1585-1642)


Komentarze
Polityka Prywatności