Ofiarować, oznacza dawać drugiemu to, co wolałoby się zatrzymać dla siebie. Lagerlöf Selma (1858-1940)

Są trzy rodzaje reżyserów: mądrzy, pomysłowi i większość. Jean Cocteau

Ukochanie ideałów rozwija się najbardziej tam, gdzie nie są one jeszcze ucieleśnione.

Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.

Ad unum omnes - wszyscy co do jednego, bez wyjątku.

Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć. Konrad Adenauer

Błądzi człowiek, póki dąży. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli. Maria Dąbrowska

I czarna krowa białe mleko daje. Linde

Jacy bogowie, takie nabożeństwo. Linde

In nuce - w skorupce orzecha, w skrócie.


Komentarze
Polityka Prywatności