Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, aby pokazać, że są ludźmi. Aleksander Świętochowski

Nie można mówić o wolności na świecie, dopóki choć jeden kraj będzie jej pozbawiony. John F. Kennedy

Tacet, sed loquitur - milczy, ale mówi.

Czasami od siebie sami odwracamy się plecami. Jan Sztaudynger

Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi. Eurypides (ok. 480-407/406 p. n. e)

Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.

Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.

Pociąg do alkoholu tym różni się od pociągu do kobiety, że z biegiem czasu przechodzi w stan chroniczny. Horacy Safrin

Wtedy dobry, kiedy dajesz. Przysłowie ludowe

Właściwym mówcą zgromadzeń ludowych jest namiętność. Antoine Rivarol

In fidem - do wiary, do potwierdzenia czegoś.


Komentarze
Polityka Prywatności