Można żyć i nie kochać, ale nie można owocować... . Wisława Szymborska

Mimo najszybszych samolotów, do wczoraj nie ma już powrotu... Jan Sztaudynger

Ośmieszanie młodości to przywilej starości. Konopiński Lech

Korzystaj z każdego dnia nie oglądając się na przeszłość. Horacy

Niepozorny, ale wyborny. Przysłowie ludowe

Od szaleństwa do szaleństwa -- takie jest życie! Charles Dickens (1812-1870)

Fiscus semper rapax - skarb państwa zawsze nienasycony.

Dla zwyciężonych jedyną nadzieją jest zbyć się nadziei. Wergiliusz

W drodze do celu nie wymawiaj się brakiem kompasu. Antoni Regulski

Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. Bede Griffiths

Hultaja i diabeł nie poprawi. Przysłowie ludowe


Komentarze
Polityka Prywatności