Ponad 3/4 reklam uważa się dziś za dzieła artystyczne. Stają się one scenkami fabularyzowanymi, w których zwrócenie uwagi na reklamowany produkt nie jest dosłowne i najważniejsze. Liczy się zabawa z widzem, humor, efekt artystyczny. Jacek Chłopocki z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Sapientia ars viviendi putanda est - mądrość jest uważana za sztukę życia.

Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy, pycha wielkich - mówić o sobie wciąż. Voltaire

Boli brak pieniędzy, ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy.

Wyrwał się jak Filip z konopi.

Czy aforyzm jest werdyktem? Tak, w stosunku do autora. Stanisław Jerzy Lec

Coraz więcej kobiet marzy o równoupragnieniu. Jacek Wejroch

Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans

Pamiętaj zresztą przy każdym zdarzeniu, które cię do smutku przywodzi, o zasadzie: To nie jest nieszczęściem, szczęściem jest znosić to wzniośle. Marek Aureliusz

Mądrym jest ten, kto w biedzie umie sobie radzić, mądrzejszym ten, kto jej uniknąć potrafi. Ibn Manzur (1232-1311)

Homo ludens - człowiek bawiący się.


Komentarze
Polityka Prywatności