Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)

Leniwi ożywiają się wieczorem, a najbardziej leniwi w sobotę. Powiedzenie fińskie

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. Schiller

O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Mt 6,2

Dabis improbe, poenas! - Poniesiesz karę niegodziwcze

I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. Danny Kaye

Abiit, evasit, excessit, erupit - odszedł precz, umknął i zniknął, wyrwał się. (Cycero). (Cycero)

Komplement powinien być prawdziwszy od prawdy. Hugo Dionizy Steinhaus

Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. Stefan Kisielewski

Historia kobiety rozpoczyna się wtedy dopiero, kiedy położy serce, naprawdę serce, chociażby przelotnie, na dłoni męskiej. Marie Jehanne Wielopolska (1882-1940)


Komentarze
Polityka Prywatności