Władza imponuje tylko małym ludziom. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju. Goethe Johann Wolfgang Von

Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. Nicholas de Chamfort

Dies interpellat pro homine - termin upomina się w imieniu człowieka.

I kiedy się rozpętała wojna, jej rzeczywiste okropności, realne niebezpieczeństwo i groźba realnej śmierci były dobrodziejstwem w porównaniu z nieludzką tyranią fikcji, przynosiły ulgę, albowiem ograniczały czarnoksięską moc martwej litery. Borys Pasternak

Przecież człowiek może mieć celę tylko w klasztorze, ale i we własnej duszy. - W niej trzeba żyć. św. brat Albert Chmielowski

Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą. Prawo Liebermana

Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. Ali Ibn Albi Talib

Nadzieja: Najmilsza ludziom nadzieja. Bias Z Prieny

Salve! - Witaj! Bądź pozdrowiony

Hanc tibi cane cantilenam - zaśpiewaj sobie tę piosenkę.


Komentarze
Polityka Prywatności