Vi mandati - z mocy rozkazu, z upoważnienia.

Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać. Jan Twardowski

Szczęśliwym zwycięzcom historia zawsze wybacza. Mikołaj Gogol

Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś. Sidney Sheldon, Mistrzyni gry

Garb stanowi idealną podstawę idei. Grass G

Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

Najbardziej komiczna jest niepotrzebna nikomu działalność. Fiodor Dostojewski

Fletus et stridor dentium - płacz i zgrzytanie zębów.

Najbardziej w sobie cenię to, że się sobie nie podobam. św. Augustyn

Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnice Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. ks. Jan Twardowski

Graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie.


Komentarze
Polityka Prywatności