Każe nasz ksiądz z ambony, przyznać mu, że ładnie, ale cóż po tym, kiedy nie żyje przykładnie. Przysłowie

Nuży mnie władanie niewolnikami. Fryderyk II

Prawda leży zazwyczaj pośrodku. Najczęściej bez nagrobka. Stanisław Jerzy Lec

Naprawdę niebezpieczny człowiek nigdy nie grozi.

Bóg naznacza rzeczom swoje czasy. Stefan Bratkowski

Przesyt rodzi niedosyt. Kumor Leszek

Trudno nie pisać satyry. Decimus Junius Juvenalis

Nie ma lekarstwa dla umarłych. Przysłowie staroindyjskie

Słowo: Słowo może być kneblem. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Fames est optimus coquus - głód jest najlepszym kucharzem. Cyceron

Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści


Komentarze
Polityka Prywatności