Sunt lacrimae rerum - są łzy rzeczy.

Satis verborum - wystarczy (dość) słów.

Jeżeli masz wątpliwości to tak już pozostanie. Zasada Merhina

Mąż winien, jeżeli niewiasta przekracza miarę. Tacyt

Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. Alfons Daudet

Im program dłuższy, tym mniej sprawny. Murphy

W czasach niespokojnych rządzą nami psychopaci, w spokojnych my ich sądzimy. Ernst Kretschmer (1888-1964)

W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości-rozpamiętywaniem nadziei młodości. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

Nie dodawaj grosza do majątku Krezusa.

Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. Stefan Napierski

Flamma fumo est proxima - płomień jest bliski dymu, nie ma dymu bez ognia. Plaut


Komentarze
Polityka Prywatności