Jedynym Bogiem jest porządek moralny. Johann Gottlieb Fichte

Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody. Prawa Murphy'ego

Raz obaliwszy prawdę nie podniesiesz jej własnymi rękami. Jerzy Zawieyski (1902 - 1969)

Z wielkich wydarzeń opinia chwyta tylko malowniczy detal. Adolf Jończyk

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. Albert Schweitzer

Każdy woli potępiać cudze wady niż swoje. (Aliena vitia quisque reprehendi mavult). (Aliena vitia quisque reprehendi mavult)

Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.

Favorabiliores rei potius quam actores habentur - korzystniejszą (sytuację procesową) mają pozwani niż powodowie.

Kobiety, które nie są sprzedajne, kosztują najwięcej. Francois Mauriac

Słowa trzeba ważyć, nie liczyć.

Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.


Komentarze
Polityka Prywatności