Nie liczmy na potomnych - na nas także liczyli nasi przodkowie.

Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swojej wielkości. Antoni Słonimski

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy.

Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa. Seneka Młodszy

Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane. Franciszek Salezy, Francois de Sales, święty (1567-1622)

O zmarłych należy mówić dobrze albo wcale.

Stara koza i na wilka ma sposób.

Epistola (enim) non erubescit - (ponieważ) list się nie rumieni. Cycero

Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa. Arystoteles (384-322 p.n.e)

Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny. . . Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś. John Foster Dulles (1888-1959)


Komentarze
Polityka Prywatności