Tylko ofiara jest większa od służby. Reinhold Schneider

- Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. Marcel Proust (1871-1922)

Nikt nie jest samotną wyspą. John Donne (1572 - 1631)

Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.

Wymowa: I milczenie ma odcienie. Fangrat Tadeusz

Dobry człowiek jest zawsze naiwny. Marcjalis

Nie nazywaj rozkoszy, bo ją nazwanie płoszy. Jan Sztaudynger

Wszystko zależy od sposobu (tonu, intonacji) powiedzenia.

Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga, z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi. Seneka

Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9

De novo - od nowa.


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Agnieszka Liberda
miniatura Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM przy ul. Lindleya
Polityka Prywatności