Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry. George Bernard Show

Irytacja: Mała irytacja pobudza apetyt. Prus Bolesław

Lekarze nie leczą już ludzi, lecz ich reperują. Evelyn Waugh

Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesadna wdzięczność. Jean de la Bruyere

Feriunt summos fuimina mentes - pioruny uderzają w najwyższe szczyty.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - niech z naszych kości narodzi się mściciel. Wergiliusz

Kobiety są mężczyznami rodzaju żeńskiego... Hugo Dionizy Steinhaus

Alkohol i namiętność jednakowo zawracają w głowie. Antoni Regulski

Zdolność człowieka do dawania siebie innym ludziom jest poezją w prozie życia. Sigmund Freud (1856 - 1939)

W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. Epiktet (ok. 50-130)

Czuje chata, kiedy gospodarza w domu nie ma. Piwocki


Komentarze
Polityka Prywatności