Non in solo pane vivit homo - nie samym chlebem człowiek żyje.

Uśmiech to pół pocałunku. Kornel Makuszyński

Ex Deo - od Boga.

Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią. Thomas D. Eliot

Nie wiele warta cnota, co chce w zamian złota. Przysłowie ludowe

Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. Jonathan Carroll - Poza ciszą

Nikt, kto był kiedyś wyznawcą mądrości, nie stacza się na dno występku. Zbyt głęboko już nasiąkł nią, aby mógł ją z siebie całkowicie wypłukać i przybrać barwę zła. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)

Lęk człowieka przed śmiercią jest świadomością grzechu. Lew Tołstoj

Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem - zmienna jest wola testatora aż do śmierci.

Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. Lew Tołstoj (1828-1910)

Człowiek, który zdobył powodzenie, słyszy już tylko oklaski. Na wszystko inne jest głuchy. Elias Canetti (1905-1994)


Komentarze
Polityka Prywatności