Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny. Gustave Flaubert (1821-1880)

Dormiunt aliquando leges, moriuntur nunquam - ustawy czasem śpią, nigdy nie umierają.

Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności. Janusz Dietrych, System i konstrukcja

Nie zabraniaj innym tego, na co sam sobie pozwalasz. Talmud

Necessitas nulla est - źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. Seneka

Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy. Św. Augustyn

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdecznymi, jakimi są naprawdę. Albert Schweitzer

Sub poena duces tecum - przynieś ze sobą pod groźbą kary (nakaz stawienia się z dokumentami). (nakaz stawienia się z dokumentami). (nakaz stawienia się z dokumentami)

Pisanie jest najlepszym nauczycielem wymowy. Cyceron

Droga najmniejszego oporu jest asfaltowana tylko na początku.

Często kształcenie kobiet jest szczepieniem gruszek na wierzbie. Aleksander Świętochowski


Komentarze
Polityka Prywatności