Milczenie: Milczek - aptekarz słowa. Regulski Antoni

Cum tacent, clamant - milcząc wołają. (milczenie jest wymowniejsze od mowy). (milczenie jest wymowniejsze od mowy)

Dwie rzeczy łatwo się zaczepiają byle gdzie: stare suknie i młode, ładne kobiety. Przysłowie francuskie

Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. Aforyzmy F. Nietsche

Gdzie ciało ma leżeć, tam nogi muszą zajść. Adalberg

Każdy kompromis jest zgniły Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924). (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924)

Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. John Gray

Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza. Giacomo Leopadrdi

Okłamują wszyscy wszystkich, najwięcej samych siebie. Adolf Jończyk

Każda krowa swoje cielę liże. Adalberg

Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)


Komentarze
Polityka Prywatności