Hoc erat in votis - o to się modliłem, tego sobie właśnie życzyłem, o tym tylko marzyłem.

O upodobania i kolory nie należy się spierać.

Ne caesar quidem supra grammaticos - nawet Cezar nie jest nad gramatykami.

Podciągnęli go w górę, aby go lepiej trafić. Wiesław Brudziński

Me nemo ministro fur erit - nie będę pomocnikiem złodzieja. Juwenalis

Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na "ty". Frank Thiess (1890 - 1977)

Daje się dla samego dawania, a nie po to, by otrzymać coś w zamian. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami

Ten, kto idzie powoli nie rani nóg. Przysłowie afrykańskie

Fortuna coeca est - los jest ślepy.

Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego. Antoni Makarenko

Cui bono - na czyją korzyść (rozważenie komu przyniosło to korzyść ujawni kto to uczynił). Lucjusz Kasjusz


Komentarze
Polityka Prywatności