Dał Pan Bóg zęby, da i chleb. Młodzianowski

Pamiętaj, co masz do zrobienia i zapomnij, czego już dokonałeś. Marie von Ebner-Eschenbach

Necesse est multos timeat quem multi timent - wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. Seneka Młodszy

Zwykle to, co się w nas wypaliło, jeszcze nas oczernia. Stanisław Jerzy Lec

Tam gdzie chodzi o to co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu. Sokrates

Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. s. 216 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

Mimo lekarzy żyjemy aż do śmierci.

Amor omnia vincit - miłość wszystko zwycięży. Horacy

Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. Ignacy Krasicki

Myszy tańcują, gdy kota w domu nie czują.

Conflabunt gladios suos in vomeres - przekują swoje miecze na lemiesze (nastanie pokój). (nastanie pokój). (nastanie pokój)


Komentarze
Polityka Prywatności